HISTORIE ZÁMKU OPOČNO

Kosmova kronika zmiňuje Opočno písemně jako první v roce 1068. Přesvědčivé zprávy však z této doby chybí. Okolo roku 1330 tady staví rod Drslaviců gotický hrad, ten byl však zbořen a vypálen vojsky Sirotků. V letech 1480 – 1488 se hrad částečně obnovuje a v roce 1495 se stávají majiteli Trčkové z Lípy. Do rozsáhlejších stavebních úprav se pustil Zdeněk Trčka z Lípy (na zámku v letech 1517 – 1537), po něm Vilém Trčka z Lípy a vzniká křídlo půrjezdu, skoro celé západní křídlo, rodová hrobka, pivovar, hospodářské budovy, konírna, obora a roku 1602 letohrádek a zahrada.

Vilém Trčka zemřel během válek s Turky v zajetí roku 1596 a roku 1601 zemřel i Kryštof Jaroslav Trčka po zranění u Bělehradu. Dědictví se ujal Jan Rudolf Trčka z Lípy a jeho žena Marie Magdalena z Lobkovic a pustili se do rozšiřování panství.

Roku 1628 se zde uskutečnilo velké selské povstání a roku 1634 byl  syn Adam Erdman  v Chebu zavražděn. Celý majetek Trčků byl zkonfiskován a Opočno získala hrabata Colloredů z Walsee. Po sňatku s hraběnkou Marií Annou Isabellou z Mansfeldu bylo k dosavadnímu jménu přidáno i příjmení manželky. Okolo roku 1690 byla střecha a horní patro zničeno požárem. Následovaly přestavby v barokním stylu. Fasády měly cihlový nátěr a díky němu se zámku dlouhou dobu říkalo Červený Opočen.  Na začátku 20. století se upravovaly interiéry. Během 2. světové války byl zámek pod nucenou správou a zkonfiskován nacisty, po válce přešel do péče českého státu. Colloredo-Mansfeldové se pokoušeli získat svůj majetek zpět během restitucí, avšak neuspěli a v roce 2007 byl zámek Opočno vrácen české zemi.

Další zajímavé historické památky

poznejte bohatou historii zámku Moritzburg, kde se také točila známá pohádka Tři oříšky pro Popelku. Zámek naleznete kousek od českých hranic ve stejnojmenném městečku.